Web Sitemize Hoşgeldiniz...

“Kooperatif kurmak, maddi ve manevi
kuvvetleri, zekâ ve becerileri birleştirmek
demektir. Yoksa bir zayıf ile kuvvetlinin
birleşmesinden bahsetmiyorum.
Birleşme nin böylesi zayıf olanın kuvvetliye
esir olması demektir.”


M.Kemal ATATÜRK
 
Ziyaretçi Sayımız : 26363
 

YENİ ADA/ PARSEL NUMARALARINI BELİRTEN HARİTAMIZA " YERLEŞİM PLANI" BÖLÜMÜNDEN BAKABİLİRSİNİZ.
GENEL KURUL BİLGİLERİ

 

YAYIN TARİHİ : 27.05.2013 

                               

 

SINIRLI SORUMLU

TEK BAHÇELİ KALORİFERLİ EVLER

KONUT YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI

                    Yönetim Binası     : İncek – Kızılcaşar Mevkii Gölbaşı/ANKARA

                           Telefon                  : (0.312) 460 11 80 – 460 11 81

                           Fax                          : (0.312) 460 10 65

                           Web                       : www.incektekyapi.com

 

28.04.2013 TARİHİNDE YAPILAN 39.OLAĞAN GENEL KURUL  TOPLANTI SONUÇ BİLDİRİMİ

         Değerli Ortağımız ;     

        39.Genel Kurul toplantımız, gönderilen duyuru ve gündem çerçevesinde,28.04.2013 Pazar günü  saat 10:00’da 606 ortağımızın katılımı ile yapılmış olup, alınan kararlar aşağıda sunulmuştur :

      1. Yönetim ve denetim kurulunun, 2012 hesap yılı çalışma raporları ile bilanço ve gelir gider hesaplarının okunarak görüşülmesini takiben, yönetim ve denetim kurulunun 2012 hesap yılı çalışmaları ayrı ayrı ibra edilmiştir. Aynı döneme ait bilanço ve gelir gider hesapları da genel kurulumuzca kabul edilmiştir.

     2. Binmeli arsa dava konusu kapsamında, T.C. Ankara 10.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/256 esas sayılı dosyasında görülmekte olan davanın aleyhimize sonuçlanması halinde, ortaya çıkacak tazminat, yargılama giderleri ve yüklenilecek olan bilumum giderler ile faizlerin ne şekilde karşılanacağına ilişkin genel kurulca herhangi bir karar alınmamıştır. Yönetim Kurulumuz yetkiler çerçevesinde sorunun halline çaba sarfedecektir.

   3. Kooperatifimiz, ilk imar planında tescil harici olarak kamuya terk edilen ve imar planı bulunmayan alanların; plan değişikliği teklifi sınırları içerisine dâhil edilerek, planlamaya tabi tutulması halinde, gerekli idari ve hukuki girişimlerde bulunularak çözüm alternatiflerinin gündemin 7.Maddesinde yönetim kuruluna verilen genel yetkiler kapsamında değerlendirilerek düzenlenmesi hususu, genel kurulca kabul edilerek yönetim kurulu yetkili kılınmıştır.

       Ayrıca, Kooperatifimiz mülkiyetindeki taşınmazlar ile imar haklarının yeniden düzenlenmesine yönelik tüm iş ve işlemleri kapsayan, yüklenici hizmetlerine ilişkin bilgi verilerek, yapılan iş ve işlemler genel kurulun tasvibine sunulmuş ve genel kurulca kabul edilmiştir.

   4. Yönetim ve denetim kurulu hakkı huzur ücretleri ve aidatların(30TL) aynen devamı ile 2013 yılı tahmini bütçesi genel kurulca kabul edilmiştir.

   5. Anasözleşmenin  44.Maddesinde yer alan yetkilere ilaveten, mevcut yönetim kuruluna, kooperatifle ilgili gerekli işlemleri yürütmek üzere; 38.Genel Kurul toplantısının 10.Gündem maddesinde alınan yetkilerin aynen verilmesi genel kurulca kabul edilmiştir.

        Bilgilerinize sunulur.

                                                           A.Uğur ÇOLAKOĞLU       Kenan ESEN

                                                                                  2.Başkan                  Başkan