Web Sitemize Hoşgeldiniz...

“Kooperatif kurmak, maddi ve manevi
kuvvetleri, zekâ ve becerileri birleştirmek
demektir. Yoksa bir zayıf ile kuvvetlinin
birleşmesinden bahsetmiyorum.
Birleşme nin böylesi zayıf olanın kuvvetliye
esir olması demektir.”


M.Kemal ATATÜRK
 
Yükleniyor...
Ziyaretçi Sayımız : 38130
 

GENEL KURUL BİLGİLERİ

SINIRLI SORUMLU

TEK BAHÇELİ KALORİFERLİ EVLER

KONUT YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI

 

25.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN 40.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUÇ BİLDİRİMİ

  Değerli Üyemiz ;

40.Genel Kurul toplantımız, gönderilen duyuru ve gündem çerçevesinde,25.05.2014 Pazar günü 595 ortağımızın katılımı ile yapılmış olup, alınan kararlar ile yapılması planlanan iş ve işlemler aşağıda sunulmuştur :  

1 . Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kenan ESEN, faaliyet raporlarının görüşülmesine geçilmeden önce "40.Yıl Değerlendirmesi ve Geleceğimiz" konulu brifing vermiştir. Bu brifingde ;

  • Kooperatifin kuruluşundan bu güne kadar geçirdiği evreler,
  • Ana sorunların envanteri,
  • Ana sorunların çözümü,
  • Kooperatifin güncel iş ve hizmetlerinin en az maliyetle en iyisini yapmak; Kooperatif Yerleşkesinin kalitesini ve değer artışını sağlamak; Kooperatif mal varlıklarının yeniden yapılandırarak değer artışı sağlamak,
  • Beklenen sorunlar,
  • Kooperatifin bundan sonraki amaçları, hedefleri ve projeleri,

ana başlıkları altında gerekli açıklamaları ve değerlendirmeleri Genel Kurulun bilgisine sunmuştur. Söz konusu sunumun özetlenerek üyelerimize gönderilmesi düşünülmektedir

2 . Yönetim ve Denetim Kurulunun, 2013 Hesap Yılı Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Gider Hesaplarının okunarak görüşülmesini takiben, Yönetim ve Denetim Kurulunun 2013 hesap yılı çalışmaları ile aynı döneme ait bilanço ve gelir gider hesapları oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.

3 . 37,38 ve 39.Genel Kurullarımızda alınan kararlar ve Yönetim Kuruluna verilen yetkiler çerçevesinde yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi verilmiştir. Kooperatifimiz giderlerini karşılamak, varlıklarının değer artışını sağlamak amacıyla, plan, yatırım ve finansman seçenekleri Genel Kurulumuzun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Gündem konusuyla ilgili olarak Genel Kurula ortaklar tarafından bir önerge verilmiş ve önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Önergede aynen ; " Kooperatifin yerleşkesinin ; ada bazında ve/veya genel imar planında yoğunluk artışları ve topluca kentsel dönüşüm projeleri dahil sonuç alınabilecek çalışma ve gelişmelerin mümkün olup olmadığını teminen, Yönetim Kurulunca bir çalışma başlatılmasına, sonuçlarının ve gelişmelerin üyelerin ve Genel Kurulun bilgisine sunulması hususunda karar alınması" denilmiştir. Yönetim Kurulumuz alınan bu karar çerçevesinde çalışmalara başlayacaktır.

4. Geç ödenen üye aidatlarına uygulanan gecikme faiz oranının % 1 olarak tahakkuk ettirilmesi Genel Kurulumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

5. 2014 hesap yılı tahmini bütçesi genel kurulca kabul edilmiş olup, aidatlarında 30 TL. olarak devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Anasözleşmenin 44.Maddesinde yer alan yetkilere ilaveten, Yönetim Kuruluna verilecek yetkiler görüşülerek Genel Kurulca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

  A.Uğur ÇOLAKOĞLU
2.Başkan

Kenan ESEN
Başkan
Yönetim Binası : İncek – Kızılcaşar Mevkii Gölbaşı/ANKARA

Telefon : (0.312) 460 11 80 – 460 11 81