Web Sitemize Hoşgeldiniz...

“Kooperatif kurmak, maddi ve manevi
kuvvetleri, zekâ ve becerileri birleştirmek
demektir. Yoksa bir zayıf ile kuvvetlinin
birleşmesinden bahsetmiyorum.
Birleşme nin böylesi zayıf olanın kuvvetliye
esir olması demektir.”


M.Kemal ATATÜRK
 
Yükleniyor...
Ziyaretçi Sayımız : 76596
 

GENEL KURUL BİLGİLERİ


29.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN 42.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİMİ

Değerli Ortağımız ;

Kooperatifimizin 42. Genel Kurul Toplantısı, gündemde yer alan konuları görüşmek üzere 29.05.2016 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlar aşağıda sunulmuştur :  

1 . Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, özellikle arsa sahibi olan üyelerimizi bilgilendirmek, sosyal medya ve WEB sayfamızda yayınlanmak üzere, hazırlattırılan ; "Kooperatifimizin geçmişten günümüze gelişim aşaması, konumu, yaşantı ve halihazırda gelinen noktalar" ana temalı ; projeksiyon, panoramik görüntüler ve röportajları da kapsayan sinevizyon gösterimi Genel Kurul katılımcılarına sunulmuştur.

2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Denetim Kurulu Raporları ile 2015 yılı Bilanço ve Gelir Gider hesapları oybirliği ile ibra edilmiştir.

3. Önceki Genel Kurul Toplantılarında alınmış Kararların, 2015-2016 yılı uygulamalarına ilişkin olanlar hakkında bilgi verilerek açıklamalarda bulunulmuştur.

4 . Gündemin 5.maddesi gereği ; "2016 Yılı Tahmini Bütçesi" Genel Kurulca kabul edilerek, ortak aidatların artış olmadan devamına karar verilmiştir.

5. Anasözleşmenin 44.Maddesinde yer alan yetkilere ilaveten, Yönetim Kuruluna verilecek yetkiler görüşülerek, Genel Kurulca oy birliği ile kabul edilmiştir.15.06.2016

Bilgilerinize sunulur.

 

  A.Uğur ÇOLAKOĞLU

2.Başkan

Kenan ESEN

Başkan